Pro-Canis
Honden

Pro-Canis Balance is een smakelijke drink voor honden dat ervoor zorgt dat het natuurlijke evenwicht in de darmen wordt behouden. Geef uw hond elke dag de aanbevolen hoeveelheid Pro-Canis Balance ter bevordering van het algemeen welzijn.

Pro-Canis Balance est une boisson savoureuse pour chiens qui prend soin de l'équilibre naturel dans les intestins. Donnez votre chien tous les jours la quantité recommandée de Pro-Canis Balance pour promouvoir le bien-être général.

Just Dogs bvba - Oude Vaartplaats 38 - B-2000 Antwerpen - Tel: 070/220.225